Yönetim Kurulu'ndan

2009 yılı başında Moted, ülkemizin ve sektörün güncel verilerinin detaylı analizi sonucu alınan kararla, yeni Yönetim Kurulu ve tam zamanlı görevde olacak ekibi ile yeni bir yapılanma süreci başlatmıştır.

Ülkemizde motosiklet bilincinin olgunlaşıp, motosikletin bir ulaşım ve keyif aracı olarak hak ettiği oranda yaygınlaşması ve sektörün gelişiminin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz tayin edilen tecrübeli, donanımlı kadro ile, çok yönlü olarak yürütülmektedir.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkileyen küresel ekonomik kriz sürecinde planımız dahilinde yapılması gerekenler kararlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Firmaların pazarlama ve reklam ile ilgili aktivitelerini nerdeyse tümüyle durdurdukları günümüz koşullarında, Moted kaynaklarının tümüne yakın bölümü oldukça zayıf noktamız olan “Tanıtım”a aktarılarak, motosiklet kullanımının özendirilmesi ve güncel tutulması sağlanmaktadır.

“Motosiklet Çağdaşlıktır” sloganıyla başlatılan kampanyamız, ülkemizde motosiklet kullanımının önündeki farklı engellerin aşılmasını ve motosikletle ilgili gerçeklere dayalı bir bilinç oluşturulmasını hedeflemiştir. Bilinçlendirmenin yanı sıra, motosikletin sosyal ve ekonomik faydaları, trafik sorunlarının çözümüne hızla yapabileceği katkılar, ülkemizde sektörün bu katkılara hazır olduğu çeşitli platformlarda etkin olarak paylaşılmakta; ilgili, yetkili kurumlara motosikletin sağlayacağı ciddi faydalar nedeniyle kullanımının teşvik edilmesi gereken bir araç olduğu mesajı iletilmektedir.

Hem ülkemizin gelişimine katkı sağlama, hem de gelişme potansiyeli olarak çok önemli bir konumda bulunan sektörümüz ile ilgili sorunların daha iyi anlaşılması ve giderilmesi için resmi kurumlarla şartların düzeltilmesi ve gelişimin önünün açılması için görüşmeler yapılmakta, taleplerimiz iletilmektedir. Bu kapsamda Avrupa ortalamasına göre çok yüksek olan Vergilendirme Sistemi, İthalata uygulanan Koruma Fonu, Ehliyet Standartları ve Yol Güvenliği konularında ilgili kurumlara detaylar verilmekte, raporlar sunulmakta, Avrupa standartlarına göre düzenlemelerin şart göründüğünün altı çizilmektedir.

Aynı zamanda ülkemizi temsil misyonu da taşıyan derneğimiz Moted, Avrupa Motosiklet Endüstrisi - ACEM (The Motorcycle Industry in Europe) nezdindeki üyelik başvurumuz neticesinde “Gözlemci Üye” statüsü ile tüm projelere dahil olmuştur. ACEM üyesi ülkelerdeki dernekler ile bilgi alış verişi yapılarak motosiklet ile ilgili düzenlemelerin Avrupa standartları seviyesine getirilmesi, Avrupa Birliği’nde ACEM tarafından yürütülen projelerin ortak sinerji ve kaynaklarından da yararlanma hedefimiz yolunda hızla ilerlemekteyiz.

Motosikletin avantajlarını çok daha yoğun nüfusla yaşayan bir ülke olma özlemimizin, bu özlemi anlayan, paylaşan ve destekleyenlerin artması ile sağlanabileceği gerçeğinden hareketle, Moted olarak çabalarımız ısrarla, yılmadan devam edecek.

Saygılarımızla.
MOTED
Motosiklet Endüstrisi Derneği