Sürücüler İçin Koruma Donanımları

Avrupa Motosiklet Endüstrisi Sürücü Güvenlik Donanımları ile ilgili bir bilgi kitapçığı yayınlıyor.

Basın Bülteni

31.03.2010 Brüksel – Kişisel koruma donanımları, motosiklet ve scooter sürücülerine olası kazalarda oluşabilecek yaralanmaları önlemede yardımcı olurlar. Yaşamsal önemine rağmen bu donanımların yararları halen göz ardı edilmektedir.

ACEM, motosiklet sürücüleri için koruma donanımları kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan ve gerekli donanım kullanımının önemini anlatan bir kitapçık hazırlayarak bunu çeşitli dillerde yayınlamıştır. Bu kitapçık eSUM* Projesi kapsamında ACEM ve Londra, Paris, Roma ve Barselona gibi dört önemli motosiklet başkentinin işbirliği ile hazırlanmıştır. Amaç, şehir içi trafikte motosiklet kullanımı güvenliğinin arttırılmasını sağlayacak ölçütlerin belirlenmesidir. 
Güvenli sürüş bilinci, eğitimli sürüş, farkındalık ve yol güvenliğinin arttırılmasının yanı sıra koruyucu donanımların, motosiklet çeşidine ve sürüşüne uyarlanması da önemlidir.
Çoğu sürücü kask kullanmaktadır  fakat scooter ve moped sürücüleri kişisel koruma donanımlarının faydasını göz ardı etmeye daha meyillidirler. Söz konusu Akdeniz ülkelerindeki sıcak iklimde bile sürücüler doğru donanım kullanımı ile rahatlığı ve güvenliği sağlayabilirler.

Bu kitapçığın ana amacı bilimsel kanıtlar tarafından desteklenen prensipleri kullanarak doğru kullanıcı donanımlarını kullanan sürücü sayısının arttırılmasını sağlamaktır. Yapılan MAIDS** araştırması, gerçekleşen kazalarda donanımlı sürücülerin yaralanma olasılığının daha az olduğunu göstermiştir. Her donanım parçasının bir ‘koruma unsuru' olduğu düşünülürse tam korumalı sürücülerin güvenliği belirgin ölçüde artmaktadır. Doğru donanım kullanımının faydaları hakkında bilgi birikimi arttıkça sürücüler donanım seçimlerini daha kolay yaparak güvenliklerini arttıracaktır. 
Sürücü donanımları kitapçığının yayınlanması ACEM' in yol güvenliğine bir katkısıdır. İnsani faktörler, araç tasarımı, altyapı konuları sürücü güvenliğini takip eden konu başlıklarıdır. Bu konulara Ulusal ve Avrupa Birliği düzeyinde gerekli önemin verilmesi gerekmektedir. 

*eSUM: "Avrupa Güvenli Kent içi Motosiklet Kullanımı" projesi, motosiklet endüstrisi, yerel otoriteler ve üniversiteler tarafından,  motosiklet sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla  gereksinimleri belirlemek ve geliştirerek şehir içi sürüş güvenliğini arttırmak için yapılan ortak bir çalışmadır. Proje motosikletlerin şehir içerisinde karşılaştıkları zorlukları saptayarak gerekli hareket planlarının gerçekleştirilmesini hedefler.

www.esum.eu

**MAIDS: Motosiklet Kazaları Araştırması, 1999- 2003 yılları arasında Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya ve Italya' da 5 farklı bölgede gerçekleşmiş 900'den fazla motosiklet ve scooter kazası incelenerek kazalara neden olan faktörler saptanmıştır.

www.maids-study.eu

31.3.2010